Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm ) 3.5A PartNB
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
525
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PartNB
Adaptor Notebook HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax
Adapter NB HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A SkyHorse
Adapter NB HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A ThreeBoy
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
360
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) 4.9A ThreeBoy
Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
350
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8*1.7mm) BULLET 3.5A PowerMax
Adapter NB HP 18.5V -3.5A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 18.5V (4.8.1.7mm) 4.9A SkyHorse
Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A PartNB
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
540
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A PowerMax
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
670
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 3.5A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
360
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
1,350
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 18.5V (7.4*5.0mm) 6.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
620
25vip
1Y
Adapter NB HP 18.5V- 6.5A (7.4*5.0mm) ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.0*1.7mm) 2.05A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.5*3.0mm) 4.62A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5 (4.8*1.7mm) 3.3A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
600
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 2.05A / 4.0 x 1.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
490
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.33A PowerMax
Adapter NB HP 19.5V -3.33A / 4.8 x 1.7mm
590
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A PartNB
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A PowerMax
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A SkyHorse
Adapter NB HP : 19.5V - 4.62A / 4.0 x 3.0mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 19.5V (4.8*1.7mm) 3.3A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
350
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.0*1.7mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB HP : 19V - 1.58A / 4.0 x 1.7mm
390
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.0*1.7mm) 1.58A ThreeBoy
Adapter NB HP : 19V - 1.58A / 4.0 x 1.7mm
360
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Bullet ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
370
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A PartNB Bullet
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Power Max Bullet
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
420
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (4.8*1.7mm) 4.74A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
360
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PowerMax
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
560
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*1.7mm) 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
560
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A PartNB
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
550
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A PowerMax
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
690
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
420
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 4.74A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
380
25vip
1Y
Adapter NB HP 19V (7.4*5.0mm) 6.9A Original ประกัน Advice
Adapter NB HP 19.5V - 6.9A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB HP 5V-3A USB TYPE-C Slim Original ประกัน Advice
Adapter HP 5V-3A / USB TYPE-C Slim
1,500
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ