Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO 12V (2.0*0.8mm) 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 2.0 x 0.8mm
650
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 12V (5.5*2.5mm) 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
600
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 16V (5.5*2.5mm) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.15A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (6.36*3.0mm) 6.15A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 6.36 x 3.0mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (USB Tip) 6.15A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
1,200
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (4.0*1.7mm) 2.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
525
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 2.0A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
525
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 2A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
320
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 2.25A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25/ USB
1,100
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
540
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25/ USB
1,100
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
390
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
510
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
1,100
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
570
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
420
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
490
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 6.5A / USB Tip
620
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.75A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB
1,100
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 6.75A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB Tip
590
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (USB Tip) 8.5A Original ประกัน Advice
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / USB
1,450
25vip
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (5.5*2.5mm) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.1
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
1Y
Adapter NB LENOVO 20V (7.9*5.5mm) 4.5A
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM ( 4.5A) 20V USB Tip
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM 20V ( 5.5*2.5mm) 3.25A
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25 / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
590
1Y
Adapter NB LENOVO : OEM20V ( 5.5*2.5mm) 4.5A
Adapter NB LENOVO 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO 19.5V (5.5*2.5mm) 6.15A Original ประกัน Advice
Adapter NB LENOVO 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
1,400
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ