Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB SAMSUNG 14V (5.5*3.0mm) 3A PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 3A / 5.5 x 3.0mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 14V (6.5*4.4mm) 4A PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 4A / 6.5x 4.4mm
590
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
540
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
590
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
390
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (3.0*1.1mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 3.0 x 1.1mm
360
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
540
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
590
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A Original ประกัน Advice
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
1,100
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
390
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
360
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
540
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
590
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
360
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 3.16A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
390
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
550
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
590
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
360
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
1,100
25vip
1Y
Adapter NB SAMSUNG 19V (5.5*3.0mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
420
25vip
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ