Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB TOSHIBA 15V (6.3*3.0mm) 5A PowerMax
670
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V -1.58A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 2.37A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V -3.95A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A Power Max
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 3.95A ThreeBoy
Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Power Max
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
590
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
25vip
1Y
Adapter NB TOSHIBA 19V (5.5*2.5mm) 6.32A Original ประกัน Advice
Adapter NB Toshiba 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,850
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ