Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB Universal 65w Innergie Black (PowerGear65)
Adapter All-in-1 Notebook
850
50vip
3Y
Adapter NB Universal 65w Innergie White (PowerGear65)
Adapter All-in-1 Notebook
850
50vip
3Y
Adapter NB Universal 90w Innergie Black/White (PowerGear90)
Adapter All-in-1 Notebook
1,130
50vip
3Y
Adapter NB Universal Auto 100w Top
Adapter All-in-1 Notebook
450
50vip
1Y
Adapter NB Universal Auto 65w Innergie (65BB) Black mCube65(OE65)
Adapter All-in-1 Notebook
890
50vip
3Y
Adapter NB Universal Auto 65w SkyHorse
Adapter All-in-1 Notebook
540
50vip
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w GTECH
Adapter All-in-1 Notebook (Auto Switch)
700
50vip
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w SkyHorse
Adapter All-in-1 Notebook
580
50vip
1Y
Adapter NB Universal Auto 90w ThreeBoy
Adapter All-in-1 Notebook
540
50vip
1Y
Adpater NB Universal PowerGear ICE65 Innergie
Adapter All-in-1 Notebook
1,600
3Y
Adapter NB Universal 65W ULTRA HuntKey
For: Adapter NB Universal 65W ULTRA 'HuntKey' Black
1,000
2Y
Adapter NB Universal 90W ULTRA HuntKey
For: Adapter NB Universal 90W ULTRA 'HuntKey' Black
1,400
2Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ