ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
mATX Case (NP) ITSONAS Exact Dual ARGB (Black) mATX Case (NP) ITSONAS Exact Dual ARGB (Black)
No Power / 2xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
990
950
mATX Case (NP) ITSONAS Exact Dual ARGB (White) mATX Case (NP) ITSONAS Exact Dual ARGB (White)
No Power / 2xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
990
950
ATX Case (NP) ITSONAS Inpower RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Inpower RGB (Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
990
950
ATX Case (NP) ITSONAS Magnum RGB TG(Black) ATX Case (NP) ITSONAS Magnum RGB TG(Black)
No Power / 2xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,010
980
ATX Case (NP) ITSONAS Ocean RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Ocean RGB (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,010
980
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Rainbow (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Rainbow (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Supreme Bright LED (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Supreme Bright LED (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Swan RGB TG (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Swan RGB TG (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,100
1,070
ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Breeze (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Breeze (Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
No Power / 6xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,160
1,100
ATX Case (NP) ITSONAS Drago  Dual ARGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Drago Dual ARGB (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,130
ATX Case (NP) ITSONAS Skyline RGB TG (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Skyline RGB TG (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,140
ATX Case (NP) ITSONAS Tower RGB TG (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Tower RGB TG (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,150
ATX Case (NP) ITSONAS Tower RGB TG (White) ATX Case (NP) ITSONAS Tower RGB TG (White)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,150
ATX Case (NP) ITSONAS X Wing RGB TG(Black) ATX Case (NP) ITSONAS X Wing RGB TG(Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,220
1,180
ATX Case (NP) ITSONAS Hybrid RGB TG(Black) ATX Case (NP) ITSONAS Hybrid RGB TG(Black)
No Power / 6xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,220
1,180
ATX Case (NP) ITSONAS Bio Fox ARGB TG (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Bio Fox ARGB TG (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS Bio Fox ARGB TG (White) ATX Case (NP) ITSONAS Bio Fox ARGB TG (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Light RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Light RGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Shine RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Shine RGB (Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS Iron-x RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Iron-x RGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,290
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White) ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White)
No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,260
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black)
No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White) ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White)
No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330
ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black)
No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,340
ATX Case (NP) ITSONAS Empire ARGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Empire ARGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,450
1,390
ATX Case (NP) ITSONAS Nova ARGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Nova ARGB (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,450
1,390
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Red) ATX Case ITSONAS Ares (Black-Red)
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
880
840
ATX Case ITSONAS Ares (Black/Green) ATX Case ITSONAS Ares (Black/Green)
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
880
840
ATX Case ITSONAS Carbon (Black) ATX Case ITSONAS Carbon (Black)
550W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
925
895
ATX Case ITSONAS Lightning (Black) ATX Case ITSONAS Lightning (Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
550W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
925
895
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/Red) ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/Red)
550W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,010
980
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/Blue) ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/Blue)
550W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,010
980
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/White) ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic (Black/White)
550W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,010
980
ATX Case ITSONAS Spirit Halo (Black) ATX Case ITSONAS Spirit Halo (Black)
550W / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,050
1,000
ATX Case ITSONAS Spirit Delight (Black) ATX Case ITSONAS Spirit Delight (Black)
550W / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,050
1,000
ATX Case ITSONAS Spirit Ring (Black) ATX Case ITSONAS Spirit Ring (Black)
550W / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,050
1,000
ATX Case ITSONAS Vigor Rainbow (Black) ATX Case ITSONAS Vigor Rainbow (Black)
550W / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,100
1,060
ATX Case ITSONAS Vigor Sparkle (Black) ATX Case ITSONAS Vigor Sparkle (Black)
550W / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,100
1,060
E-ATX Case (NP) ITSONAS Twilight ARGB TG (Black) E-ATX Case (NP) ITSONAS Twilight ARGB TG (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,490
1,430