ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Flash Drive 64 GB.

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
64GB Apacer (AH23AW) White/Blue 64GB Apacer (AH23AW) White/Blue
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH223W-1) White 64GB Apacer (AH223W-1) White
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH333) Black 64GB Apacer (AH333) Black ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH333) White 64GB Apacer (AH333) White
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH334) Pink 64GB Apacer (AH334) Pink ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH336) Black 64GB Apacer (AH336) Black
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH336) White 64GB Apacer (AH336) White
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH334) Blue 64GB Apacer (AH334) Blue
64 GB / USB 2.0
150
145
64GB Apacer (AH350) USB 3.1 64GB Apacer (AH350) USB 3.1 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.1
180
175
64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0 64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.0
220
215
64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0 64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.0
220
215
64GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C 64GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB Type-C
220
210
64GB Kingston (DTX) USB 3.2 64GB Kingston (DTX) USB 3.2 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.2
220
210
64GB Kingston (DTBMTA) USB 3.2 64GB Kingston (DTBMTA) USB 3.2
64 GB / USB 3.2
590
575
64GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER SPARK 64GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER SPARK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 2.0
210
205
64GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK 64GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 2.0
210
205
64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE 64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 2.0
240
235
64GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0 64GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.0
220
210
64GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 64GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.0
220
215
64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0 64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.0
240
230
64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1 64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
64 GB / USB 3.1
270
260
64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0 64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0
64 GB / USB 3.0
260
255
64GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1 64GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
64 GB / USB 3.1
320
310