MICRO SD CARD 128 GB
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Micro SD 128GB Class 10 Remax No Adapter

Micro SD Card 128 GB / Class 10

480
10Y
Micro SD 128GB Class 10 Lexar (95 MB/s.)

SD Card 128 GB / Class 10

500
5Y
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk ULTRA (100 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

510
10Y
Micro SD 128GB Class 10 Samsung EVO Plus (U3 100 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

540
10Y
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk EXTREME (160 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

880
10Y
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk EXTREME PRO (170 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

1,390
10Y