ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
CAT6 UTP Cable 1m. MAP (P6-8010) Blue CAT6 UTP Cable 1m. MAP (P6-8010) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
50
45
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) คละสี CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) คละสี
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
65
60
CAT6 UTP Cable 1m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL004F) Blue CAT6 UTP Cable 1m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL004F) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
90
85
CAT6 UTP Cable 2m. XLL คละสี CAT6 UTP Cable 2m. XLL คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
35
30
CAT6 UTP Cable 2m. MAP (P6-8020) Blue CAT6 UTP Cable 2m. MAP (P6-8020) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
55
50
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) คละสี CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
80
75
CAT6 UTP Cable 3m. GLINK คละสี CAT6 UTP Cable 3m. GLINK คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
45
40
CAT6 UTP Cable 3m. XLL คละสี CAT6 UTP Cable 3m. XLL คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
50
45
CAT6 UTP Cable 3m. MAP (P6-8030) Blue CAT6 UTP Cable 3m. MAP (P6-8030) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
65
60
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) คละสี CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
99
94
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5143-8) Light Blue (สายแบน) CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5143-8) Light Blue (สายแบน)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
105
100
CAT6 UTP Cable 5m. XLL คละสี CAT6 UTP Cable 5m. XLL คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 5M
50
45
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) คละสี CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 5M
130
120
CAT6 UTP Cable 10m. LINK (US-5110) คละสี CAT6 UTP Cable 10m. LINK (US-5110) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 10M
190
180
CAT6 UTP Cable 15m. LINK (US-5115LZ) คละสี CAT6 UTP Cable 15m. LINK (US-5115LZ) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
250
240
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
120
110
CAT6 UTP Cable 20m. LINK (US-5120) คละสี CAT6 UTP Cable 20m. LINK (US-5120) คละสี
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
350
325