ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Jack Accessories
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Jack Connector RJ45 (FF) Jack Connector RJ45 (FF)
Jack Connector RJ45 / F/F
10
6
Jack Connector RJ45 LINK (US-4005IL) Jack Connector RJ45 LINK (US-4005IL)
Jack Connector RJ45 / F/F
55
50
Jack Connector RJ45 LINK (US-4006IL) Jack Connector RJ45 LINK (US-4006IL)
Jack Connector RJ45 / F/F / CAT6
75
70
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL383) Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL383)
Jack RJ45 / F / CAT6
20
15
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL23) Keystone Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL23) Keystone
Jack RJ45 / F
30
25
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL381) คละสี Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL381) คละสี 30ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 30/Pack
50
45
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1003) Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1003)
Jack RJ45 / CAT5 / M
20
15
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC2) Red Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC2) Red
Jack RJ45 / F / CAT5
50
45
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC1) White Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC1) White
Jack RJ45 / F / CAT5
55
50
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC4) Blue Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC4) Blue
Jack RJ45 / F / CAT5
55
50
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005) White Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005) White
Jack RJ45 / F / CAT5
55
50
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005STF) Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005STF)
Jack RJ45 / F / CAT5e
70
65
Jack RJ45 CAT5 AMP By Commscope (1375191-1) Jack RJ45 CAT5 AMP By Commscope (1375191-1)
75
70
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL) Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL)
Jack RJ45 / F / CAT6
65
60
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF) Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF)
Jack RJ45 / CAT6 / F
70
65
Plug RJ11 LINK (UL-3004) (10/Pack) Plug RJ11 LINK (UL-3004) (10/Pack)
Plug RJ11 / M / 10/Pack
20
15
Plug RJ11 LINK (UL-3011) (10/Pack) Plug RJ11 LINK (UL-3011) (10/Pack)
Plug RJ11 / M / 10/Pack
30
25
Plug RJ11 GLINK (GL388) (100/Pack) Plug RJ11 GLINK (GL388) (100/Pack)
Plug RJ11 / M / 100/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 COB (100/Box) Plug RJ45 CAT5 COB (100/Box)
Plug RJ45 / M / 100/Box
60
55
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1001) Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1001) 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 10/Pack
50
45
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-2) Crystal Red Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-2) Crystal Red 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 10/Pack
50
45
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-4) Crystal Blue Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-4) Crystal Blue 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 10/Pack
50
45
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-5) Crystal Yellow Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-5) Crystal Yellow 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-6) Crystal Black Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-6) Crystal Black 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 10/Pack
50
45
Plug RJ45 CAT5 GLINK (GL380) Plug RJ45 CAT5 GLINK (GL380) 100ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 100./Pack
80
75
Plug RJ45 CAT5 AMP By Commscope (6-554720-3) Plug RJ45 CAT5 AMP By Commscope (6-554720-3) 100ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / 100/Pack
490
465
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004) Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)
Plug RJ45 / M / CAT6 / Shield
20
15
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002) Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002) 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / CAT6 / 10/Pack
60
55
Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) คละสี Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) คละสี 50ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / CAT6 / 50/Pack
85
80
Plug RJ45 CAT6 GLINK (GL382) Plug RJ45 CAT6 GLINK (GL382) 50ชิ้นต่อแพ็ค
Plug RJ45 / M / CAT6 / 100/Pack
90
85
Plug Boots CAT5 คละสี Plug Boots CAT5 คละสี 100ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 100/pack
30
25
Plug Boots CAT5 GLINK (GL387) Plug Boots CAT5 GLINK (GL387) 50ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 50/pack
35
30
Plug Boots CAT5 LINK (US-6002) Red Plug Boots CAT5 LINK (US-6002) Red 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
35
30
Plug Boots CAT5 LINK (US-6003) Green Plug Boots CAT5 LINK (US-6003) Green 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
35
30
Plug Boots CAT5 LINK (US-6004) Blue Plug Boots CAT5 LINK (US-6004) Blue 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
35
30
Plug Boots CAT5 LINK (US-6005) Yellow Plug Boots CAT5 LINK (US-6005) Yellow 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
35
30
Plug Boots CAT5 LINK (US-6511) White Plug Boots CAT5 LINK (US-6511) White 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT5 LINK (US-6514)  Blue Plug Boots CAT5 LINK (US-6514) Blue 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT6 LINK (US-6621) White Plug Boots CAT6 LINK (US-6621) White 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT6 LINK (US-6622) Red Plug Boots CAT6 LINK (US-6622) Red 10ชิ้นต่อแพ็ค
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40