ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

NoteBook DDR3(1333)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Blackberr 16 Chip RAM DDR3(1333, NB) 2GB Blackberr 16 Chip
PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
315
315
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Kingston Value Ram (KVR13S9S6/2) RAM DDR3(1333, NB) 2GB Kingston Value Ram (KVR13S9S6/2)
PC3 10600 / Bus 1333
425
415
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Hynix 16 Chip RAM DDR3(1333, NB) 4GB Hynix 16 Chip
PC3 10600 / Bus 1333
535
525
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 8 Chip RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
565
555
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 16 Chip RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 16 Chip ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
PC3 10600 / Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้
575
565
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR13S9S8/4) RAM DDR3(1333, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR13S9S8/4)
PC3 10600 / Bus 1333
690
สินค้าหมด
RAM DDR3(1333, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR1333D3S9/8) RAM DDR3(1333, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR1333D3S9/8)
PC3 10600 / Bus 1333
1,350
สินค้าหมด