ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2", 1x6.5"), 5w.+30w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : AUX 3.5 mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,170
1,070
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2',1x6.5'), 5w.+30w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : Aux 3.5mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,380
1,280
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x2",1x6.5"), 5w.+30w. / Power : AC adapter, Batt. Recharge / Input : Aux 3.5mm, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, Microphone
1,380
1,280
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999) Black Music D.J. BLUETOOTH (M-M999) Black Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
1,620
1,520
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) White Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) White Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x6.5"), 15w. / Power : AC, / Input : Aux 3.5mm, RCA, Wireless, USB / Microphone, Microphone Wireless, ถ่าน 9V 2ก้อน
1,650
1,550
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x6.5"), 15w. / Power : AC, / Input : Aux 3.5mm, RCA, Wireless, USB / Microphone, Microphone Wireless, ถ่าน 9V 2ก้อน
1,650
1,550
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A) Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A) Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x1.5",1x6.5"), 3000w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : RCA, Bluetooth, SD Card, USB / Remote, Microphone
1,760
1,660
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S) Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S) Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x12"), 3000w. / Power : AC / Input : RCA, Bluetooth, SD Card, MMC, USB / Remote, 2xMicrophone
2,590
2,460
Music D.J. BLUETOOTH (M20V) RGB Music D.J. BLUETOOTH (M20V) RGB Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x12"), 100w. / Power : AC / Input : หัวแบต, Bluetooth, TF Card, USB / Remote, 2xMicrophone
3,150
3,000
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20B) Black Music D.J. BLUETOOTH (M-M20B) Black Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x15"), 100w. / Power : AC, Batt. Recharge / Input : RCA, Bluetooth, SD Card, MMC, USB / Remote, 2xMicrophone
3,650
3,470
Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ตู้ช่วยสอน + ไมค์ / Bluetooth
3,650
3,470
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IT) Black/Gray Music D.J. BLUETOOTH (M7000IT) Black/Gray Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x12"), 12000w. / Power : AC / Input : RCA, Bluetooth, TF Card, SD Card, MMC, USB / Remote, 1xMicrophone
3,650
3,470
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X) Black Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X) Black Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x15"), 100w.+100w. / Power : AC / Input : RCA, Bluetooth, SD Card, MMC, USB / Remote, 2xMicrophone
3,860
3,680
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IS) Gray Music D.J. BLUETOOTH (M7000IS) Gray Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (2x12") / Power : AC / Input : RCA, SD Card, MMC, USB / Remote, Microphone
4,630
4,430
Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black/Gray Music D.J. BLUETOOTH (M7000IP) Black/Gray Free MicroPhone ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x5", 2x12"), 12000w. / Power : AC / Input : RCA, Bluetooth, SD Card, MMC, USB / Remote, Microphone
4,520
4,320
MICROLAB (TL20) MICROLAB (TL20) Free MicroPhone 2ตัว ของแถมอยู่ในกล่อง
ลำโพง 1.0 (1x8", 1x3"), 30w. / Batt. Recharge / Remote, Microphone
3,860
3,680