ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Stabilizer  AVR  800VA DK Gray Stabilizer AVR 800VA DK Gray
800VA / 400Watt
850
800
Stabilizer  AVR  800VA DK Green Stabilizer AVR 800VA DK Green ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
800VA / 350Watt
850
800
Stabilizer  AVR 800VA DK Yellow Stabilizer AVR 800VA DK Yellow
800VA / 400Watt
850
800
Stabilizer  AVR 1000VA DK Black Stabilizer AVR 1000VA DK Black
1000VA / 500Watt
1,090
1,030
Stabilizer  AVR 1000VA DK Blue Stabilizer AVR 1000VA DK Blue
1000VA / 500Watt
1,090
1,030
Stabilizer 2000VA DK-2000 DK Stabilizer 2000VA DK-2000 DK
2000VA / 1000Watt
1,700
1,600
Stabilizer 3000VA DK-3000 DK Stabilizer 3000VA DK-3000 DK
3000VA / 1800Watt
4,540
4,260
Stabilizer 4000VA DK-4000 DK Stabilizer 4000VA DK-4000 DK
4000VA / 2400Watt
4,680
4,380
Stabilizer 5000VA DK-5 DK Stabilizer 5000VA DK-5 DK
5000VA / 2800Watt
6,900
6,450
Stabilizer 8KVA DR-8000 DK (By Order) Stabilizer 8KVA DR-8000 DK (By Order)
8000VA / 4000Watt
16,900
15,850
Stabilizer 10KVA DR-10000 DK (By Order) Stabilizer 10KVA DR-10000 DK (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
10000VA / 6000Watt
28,500
28,500