ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Keyboard TOSHIBA
Keyboard TOSHIBA C40-A (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C40-A (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For: C600 C640 C645 / L600 L630 L635 L640 L645/ L700 L730 L735 L735D L740 L745/R600 /B40/C40-A
650.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C40D (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C40D (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
For : L40-A C40D /S40-A S40D-A S40DT-A S40T-A /C40 C40D-A C40-A C40-B C45 C45D-A /S40-B
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C45 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C45 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : L40-A C40D /S40-A S40D-A S40DT-A S40T-A /C40 C40D-A C40-A C40-B C45 C45D-A /S40-B
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C600 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C600 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For :C600 C640 C645 / L600 L630 L635 L640 L645 / L700 L730 L735 / L740 L745 / R600 / B40 / C40A
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C600 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C600 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C600 C640 C645 / L600 L630 L635 L640 L640D L645 L645D / L700 L730 L730D L735 L735D
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C600 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C600 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C600 C640 C645 / L600 L630 L635 L640 L645 / L700 L730 L735 / L740 L745 / R600 / B40 / C4
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C640 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C640 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba C640 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 2
Keyboard TOSHIBA C640 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C640 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba C640 & Compatible Model
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C640 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C640 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C600 C640 C645 / L600 L630 L635 L640 L645 / L700 L730 L735 / L740 L745 / R600 / B40 / C4
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C650 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C650 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C650 C655 C660 C665 / L650 L655 L655D L670 L670D L6750 L675D / L750 L755
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C655 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C655 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C650 C655 C660 C665 / L650 L655 L655D L670 L670D L6750 L675D / L750 L755
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C655 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C655 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba C655 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C800 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C800 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba C800 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C845 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C845 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba C845 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA C850 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA C850 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : C850/C855/C870 C875 /L850/L855/L870 L875/C50 C50-A L50-A L70 S55 S50 P850 Series
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L300 (Black) PowerMax (สรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L300 (Black) PowerMax (สรีนไทย-อังกฤษ)
For : Satellite A200 A205 A210 A215 A300 A305 / L200 L300 L310 L450 L510 / M200 M205 M300 M305 / R25
590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L510 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L510 (Black) PowerMax (สกรีนอังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Toshiba L510 & Compatible Model
850.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L630 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L630 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L630 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L630 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L630 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : L600 L630 L635 L640 L640D L645 L645D / L700 L730 L730D L735 L735D / L740 L740D L745 L745D / RA
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L635 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L635 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L635 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L640 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L640 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L640 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L640 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L640 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L640 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L645 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Free สติ๊กเกอร์ ภาษาไทย
For : Notebook Toshiba L645 & Compatible Model
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 3
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L645 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L645 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L645 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L645 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L645 & Compatible Model
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L655 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L655 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook TOSHIBA L655 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L730 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L730 (White) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L730 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L735 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L735 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L735 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L735 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L735 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook TOSHIBA L735 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook TOSHIBA L740 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L740 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L740 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L740 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L745 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L745 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L745 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L750 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L750 (Black) SkyHorse (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Notebook Toshiba L750 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L755 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L755 (Black) PartNB (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Notebook Toshiba L755 & Compatible Model
680.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
755 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
755 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L755 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L755 SkyHorse (Black) (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L755 SkyHorse (Black) (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : C650 C650D C655 C655D C660 C665 / L650 L650D L655 L655D L670 L670D L6750 L675D / L750 L755
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L800 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L800 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L800 & Compatible Model
550.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
Keyboard TOSHIBA L805 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
Keyboard TOSHIBA L805 (Black) PowerMax (สกรีนไทย-อังกฤษ)
For : Notebook Toshiba L805 & Compatible Model
690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า